• مشاهیر شهرستان
    شهرستان رشتخوار درسینه بزرگان فراوانی  را پرورانده است که برای نمونه می توان از رکن الدین محمود سنجانی عارف و سالک بزرگ قرنهای پنجم و ششم یاد نمود که بسیاری از سروده های رباعی او را به عمرخیام نسبت داده اند و از شیخ جام لقب شاه را گرفت و از آن پس پیرومراد سلسله تصوف چشتیه بود ،قبراو در دامنه شما لی جاده تربت حیدریه به رشتخوار و درحاشیه شرق روستای تاریخی سنگان است . یکی دیگر از این مفاخر و بزرگان عارف عصرافشاریه معروف به شیخ ابدال است که پس از چند پیشگویی جنگهای نادر مورد توجه این حاکم قرارگرفت و به دستور نادرشاه بقعه ای برمزارش در نوق بنا  گردید.
    از دیگر مفاخر و بزرگان شهرستان می توان به شیخ شریعتمدارکه از عرفای بزرگ صدسال اخیرمی باشد اشاره کرد که در سلوک روحانی وطی الارض او زبانزد خاص و عام مردم است و یکی از بزرگان حماسی خراسان رضوی در زمان حمله روسها و دلاوریهای کلنل محمد تقی خان پسیان است که با مرگ خود باعث ایجاد فلوکلور معروف به مندسین نامراد شدجوانی از طایفه حاجی مراد این شهر است به نام محمد حسین که امروزه در قبرستان فعلی شهر مدفون است و شعر محلی که زبان مادراو زمزمه می شود معروف است. 
    مرحوم شیخ محمد صادق مجتهدی روحانی ساده زیست با تقوی و درحد اجتهاد در یکصد سال اخیر که نسبت به امورات دینی و مذهبی پاسخگو بوده است و بسیارمورد توجه مردم می باشد . مرحوم شیخ محمد علی حسام نیزبعنوان روحانی پرهیزگار که در یکصد سال اخیر خدمات شایانی در زمینه امور دینی و مذهبی مرد م  داشته است که بسیار مورد عنایت اهالی قرار دارد. مرحوم حاجی خان یاور که در اواخر دوره قاجاریه حاکم منطقه بوده و موقوفات عام النمعه زیادی مانند مسجد جامع رشتخوار(مسجد وکیل) که هم اکنون مورد استفاده قرار می گیرد و ساخت پل معروف کال سالار که هنوز پا برجاست.
    حاجی خان یاور در کنار یکی از روحانیان منطقه

سایر شهرستان ها
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق