• فهرست بناهای ثبتی شهرستان
   
  آدرس مالكيت نوع اثر موضوع اثر تاریخ ثبت شماره ثبت قدمت شهرستان نام اثر ردیف
  بخش مركزي – دهستان رشتخوار - 700متری جنوب شرق شهر رشتخوار وقفي بنا مسجد 11/04/1355 1343 خوارزمشاهي - تيموري رشتخوار مسجد جامع رشتخوار 1
  بخش مركزي - شهر رشتخوار - خيا بان امام خمينی شمالي 6 - روبروي مدرسه خصوصي بنا منزل 12/25/1380 5147 قاجاريه رشتخوار خانه قدیمی قرایی 2
  بخش مرکزی - 400 متری شرق روستا سنگان - 25ک جنوب شرق رشتخوار وقفي بنا آرامگاه 10/10/1381 6865 افشاريه رشتخوار مزار شیخ امام قلی (مزار امام قلی) 3
  بخش مركزي- دهستان آستانه - مجاور روستای سنگان - 25 ک م جنوب شرقی تربت حيدريه وقفي بنا آرامگاه 10/10/1381 6867 تيموري رشتخوار مزار و مسجد شاه سنجان 4
  بخش مركزي- حد فاصل روستاي ملک آباد و سنگان-47 ک م جنوب شرق تربت حيدريه دولتي بنا پل 01/24/1382 8258 اواخر قاجار رشتخوار پل سالار 5
  بخش مرکزی – دهستان رشتخوار - روستا اکبرآباد -13ک جنوب شرقی رشتخوار عمومي بنا آب انبار 08/25/1384 13862 قاجاريه رشتخوار آب انبار اكبر آباد 6
  بخش مرکزی - 400 متری شرق روستا سنگان - 25ک جنوب شرق رشتخوار وقفي بنا آرامگاه 12/16/1384 14327 اواخر صفويه - افشاريه رشتخوار مزار امام قلی (مزارشیخ امام قلی) 7
  بخش جنگل- ميدان جهاد -خيابان کشاورز - 95 ك م جنوب غربی رشتخوار- شهر جنگل عمومي بنا آب انبار 12/16/1384 14328 اوايل قاجار- معاصر رشتخوار آب انبار قلعه (جنگل) 8
  بخش مرکزی – دهستان رشتخوار- شمال غرب روستای نوق - 20 ک شمال رشتخوار وقفي بنا آرامگاه-مزار 12/16/1384 14335 قرن 9 ه .ق رشتخوار مزار سید قوام الدین 9
  بخش مرکزی – دهستان رشتخوار - 20 ک شمال رشتخوار - 1ک شمال روستای نوق وقفي بنا آرامگاه 12/16/1384 14344 اسلامي رشتخوار مزار شیخ ابدال 10
  بخش مرکزی – دهستان رشتخوار - جنوب روستاي اکبراباد -13ک جنوب شرق رشتخوار دولتي بنا قلعه 12/16/1384 14356 قاجاريه رشتخوار قلعه اکبر آباد 11
  بخش مرکزی – دهستان آستانه - روستاي سنگان عمومي بنا مسجد 12/06/1385 17429 قاجاريه رشتخوار مسجد سنگان 12
  بخش مرکزی – دهستان رشتخوار - جنوب روستاي كريم آباد دولتي بنا قلعه 11/13/1388 29285 اواخر قاجار رشتخوار قلعه كريم آباد 13
  شهر رشتخوار - خيابان جمهوري - كوچه علي رضا آبافت وقفي بنا مسجد 10/08/1390 30470 قاجاريه رشتخوار مسجد وكيل رشتخوار 14
  شهر رشتخوار - خيابان جمهوري - كوچه علي رضا آبافت وقفي بنا آب انبار 10/08/1390 30477 قاجاريه رشتخوار آب انبار رشتخوار 15
  بخش جنگل - 2 كيلومتري شمال شرقي روستاي كوده دولتي تپه تپه 12/24/1383 11670 پيش ازتاريخ - تاريخي رشتخوار تپه كوده 3 16
  بخش جنگل - دهستان شعبه- 1/5 ك م شمال شرق روستاي فاضلمند- 300 م غرب طاهر آباد دولتي تپه تپه 12/24/1383 11671 تاريخي- قرون اوليه اسلامي رشتخوار تپه فاضلمند (علي كل) 17
  بخش جنگل - 3 ك م شمال غرب روستای کوده - 48 کيلومتری رشتخوار دولتي تپه تپه 04/05/1384 11907 پيش از تاريخ - تاريخي رشتخوار تپه كوده 1 18
  بخش مركزي - دهستان رشتخوار - روستاي اندنجرد دولتي تپه تپه 12/18/1387 24978 قرن 5- 6 ه .ق رشتخوار تپه اندنجرد 19
  شهر رشتخوار - 2 ك .م شمال شهر رشتخوار دولتي تپه تپه 12/18/1387 24986 پيش از تاريخ - تاريخي رشتخوار تپه چهل ماه 20
    دولتي محوطه شهر تاريخي 10/08/1352 963 قرن 8-5 ه .ق رشتخوار شهر باستانی جیزد 21
    دولتي محوطه محوطه 12/24/1383 11669 پيش از تاريخ - تاريخي رشتخوار محوطه باستاني كوده 1 22
   


   
سایر شهرستان ها
ورود به پنل
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق